Apie mus

Moterų informacijos centras
 

Moterų Informacijos Centras
Olandų g. 19 - 2 LT- 01100
Vilnius, Lietuva
Tel: 2629 003
Fax: 2629 050
Elektoninis paštas: mic@lygus.lt


Jau 15 metų veikiantis moterų informacijos centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis moterų nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis bei organizacijomis, skatindamas lygias lyčių galimybes visose moters gyvenimo srityse, siekdamas užtikrinti, kad moteriai būtų skiriamas reikiamas dėmesys visose politinėse, teisinėse ir socialinėse reformose, vystymo programose. 

Moterų informacijos centras:  

Atstovauja – sprendžia moterų problemas įtakodamas viešąją politiką ir teikdamas pasiūlymus įstatymų tobulinimui.

Moko – organizuoja mokymus įvairioms visuomenės grupėms apie lyčių lygybę Lietuvoje, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, lyčių lygių galimybių aspekto integravimą, pagalbą smurtą patyrusioms moterims ir pan.

Padeda
teikia moterims teisines konsultacijas šeimos ir darbo klausimais, pataria, kur kreiptis smurto ar teisių pažeidimo klausimais. 

Šviečia – organizuoja akcijas bei renginius, leidža plakatus, skirtus keisti visuomenėje egzistuojančius stereotipus apie lyčių lygybę. 

Remia – konsultuoja ir teikia informaciją kitoms moterų organizacijoms Lietuvoje.

Informuoja
informacinis portalas moterims Internete – www.lygus.lt – pirmasis ir vienintelis internetinis portalas lietuvių kalba, kur nagrinėjamos moterų padėties problemos, jų sprendimo galimybės ir būdai. Moterų informacijos centras leidžia daug informacinių leidinių,  surinko ir nuolat papildo lyčių lygybės problematikai skirtą biblioteką. 

Bendradarbiauja – centras turi sukūręs platų ryšių tinklą su įvairiomis moterų organizacijomis ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse Baltijos, Šiaurės ir Centrinės Europos šalyse. Tai yra svarbu dalijantis patirtimi, ieškant kelių vieningam problemų sprendimui. Kartu organizuojamos bendros konferencijos ir seminarai, dalijamasi informacija.
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą